Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Quelle heure est-il? Τι ώρα είναι; ( p.70 )

Quelle heure est-il? Τι ώρα είναι; ( p.70 )

Η ώρα στα γαλλικά είναι εύκολη:

Ρωτάμε : Quelle heure est-il? ( κελ ερ ετίλ )


Quelle heure il est?  ( κελ ερ ιλ ε )
Il est quelle heure? ( ιλ ε κελ ερ )
Απαντάμε : Il est ..........heures. ( στο κενό βάζουμε τον αριθμό των ωρών )Οι ώρες είναι στον πληθυντικό: heures
Il est une heure.Είναι μια η ώρα ( μόνο για τη μία ώρα, η λέξη heure είναι στον ενικό )

2:00 Il est deux heures = Είναι δύο η ώρα

2:05 Il est deux heures cinq = Είναι δύο η ώρα και πέντε 
2:10 Il est deux heures dix =Είναι δύο η ώρα  και δέκα
2:15 Il est deux heures et quart ( ε καρ Είναι δύο η ώρα και τέταρτο
2:20 Il est deux heures vingt = Είναι δύο η ώρα και είκοσι
2:25 Il est deux heures vingt-cinq = Είναι δύο η ώρα και είκοσι πέντε
2:30 Il est deux heures et demie = ε ντεμί ) Είναι δύο η ώρα και μισή
Τώρα πηγαίνουμε στο παρά
3:00 Il est trois heures
moins = μουάν ) παρά

2:35 Il est trois heures moins vingt-cinq =  Είναι τρεις η ώρα παρά είκοσι πέντε
2:40 Il est trois heures moinsvingtΕίναι τρεις η ώρα παρά είκοσι
2:45 Il est trois heures moins le quart = Είναι τρεις η ώρα παρά τέταρτο
2:50 Il est trois heures moins dix = Είναι τρεις η ώρα  παρά δέκα 
2:55 Il est trois heures moins cinq = Είναι τρεις η ώρα παρά πέντε
3:00 Il est trois heures pile

ΠΡΟΣΟΧΗ
 deux heures - ντεζέρ
 trois heures - τρουαζέρ
six heures - σιζέρ
dix heures ντιζέρ
et
neuf  heures - νεβέρ

INFOS !


                                                       12:00 Il est midi = είναι μεσημέρι
                                                       24:00 Il est minuit= είναι μεσάνυχτα

L'heure  Feuille de travail de 2 pages pour enseigner l'heure avec des exercices oraux, ecrits et  aussi d'ecoute et de la lecture.
Quelle heure est-il? Cette fois-ci il faut mettre les aiguilles selon l'heure donnée.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου