Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Υλικό - γαλλικά Β' Γυμνασίου

         Το πόνημα αυτό έχει συνταχτεί σε μια προσπάθεια συνέχισης της διδασκαλίας της Γαλλικής στο Γυμνάσιο και μπορεί να θεωρηθεί ως ‘γλωσσική γέφυρα’ ανάμεσα στο δεύτερο τεύχος  του βιβλίου Action.fr-gr 1 της Β’ τάξης και αυτό της Γ’ τάξης.


      β' γυμνασίου


υλικό για τα γαλλικά Β' Γυμνασίου