Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

MA CHAMBRE

LEXIQUE

La_chambre1

Pour la description de ta chambre précise…

  •  avec qui tu la partages       →   Je partage ma chambre avec… /J’ai ma propre     chambre/une chambre pour moi tout(e) seul(e).
  • où elle est située                           Elle est (se trouve) au premier étage / au bout d’un couloir / à côté de la salle de bains … / près du/de la/ de l’/des… /elle communique avec… /elle donne sur le jardin  elle a une vue sur mer / lac / montagne
  • les dimensions et la forme de la pièce  C’est une pièce assez grande et rectangulaire. / c’est une pièce minuscule et carrée. / Elle fait … mètres de large
    elle fait … mètres de long
Για περισσότερες πληροφορίες θα σας παρακαλούσα να μεταβείτε MA CHAMBRE À COUCHER


Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο πρώτο ιστολόγιό μου για περισσότερο διδακτικό υλικό

VIENS DANS MA CHAMBRE
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Quelle heure est-il? Τι ώρα είναι; ( p.70 )

Quelle heure est-il? Τι ώρα είναι; ( p.70 )

Η ώρα στα γαλλικά είναι εύκολη:

Ρωτάμε : Quelle heure est-il? ( κελ ερ ετίλ )
Quelle heure il est?  ( κελ ερ ιλ ε )
Il est quelle heure? ( ιλ ε κελ ερ )
Απαντάμε : Il est ..........heures. ( στο κενό βάζουμε τον αριθμό των ωρών )


Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018